Blog

Autor

Máte před svatbou? S jakými omezeními je třeba počítat?

Dobrou zprávou je, že svatby se v současné době mohou konat. Ale samozřejmě za splnění určitých podmínek, s nimiž vás na následujících řádcích seznámíme.

V současné době je dle Covid portálu  možno bez podmínek a za dodržení základních hygienických opatření uspořádat svatbu pro maximálně třicet účastníků (včetně snoubenců, oddávajících i matrikáře).

Aktuální podmínky pro svatbu

Bude-li vás více, budou muset všichni svatebčané doložit RT-PCR test ne starší než 7 dní, nebo negativní antigenní test starý maximálně 72 hodin. Uznáváno je rovněž laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění Covid 19 během uplynulých maximálně 180 dní před datem konání akce stejně jako aplikace alespoň první očkovací látky proti onemocnění SARS-COV-2, od níž zase musí uplynout minimálně 22 dní.

Během svatebního obřadu si snoubenci, svědci a oddávající mohou sundat respirátor. Po jeho skončení ovšem bude zapotřebí si jej opětovně nasadit.

Svatební hostina

Svatební hostiny uspořádané ve venkovních prostorech se může účastnit až 150 osob. V prostorách vnitřních je tento limit snížen na polovinu. Plánujete-li svůj nový stav oslavit v restauraci, počítejte opět s tím, že se neobejdete bez negativního testu, popřípadě výše zmíněných potvrzení. A u jednoho stolu vyjma členů jedné domácnosti budou muset sedět maximálně čtyři osoby. Zapomenout bohužel budete muset na tanec a živou hudbu. Respirátor vám bude umožněno si sundat pouze při fotografování a konzumaci jídla a pití.

Ubytování pro svatební hosty

Podobné podmínky v podstatě platí i pro ubytování na svatbě. Dle informací již zmíněného Covid portálu je možné poskytovat ubytovací služby všem, kteří nevykazují žádné příznaky onemocnění SARS-COV-II a zároveň se prokážou jedním z následujících dokumentů:

  •  negativním PCR, testem starším maximálně týden
  • antigenním testem starým maximálně 48 hodin
  • potvrzením o aplikaci alespoň první dávky očkování, od níž uplynulo minimálně 22 dní
  • laboratorním potvrzení o prodělání onemocnění Covid 19
  • potvrzením od zaměstnavatele o absolvování samotestu s negativním výsledkem staršího méně než 72 hodin, popřípadě v případě nezletilých čestným prohlášením zákonného zástupce o absolvování školního antigenního testu s negativním výsledkem opět ne starším než 72 hodin.

Možné je samozřejmě absolvování antigenního testu před vstupem do ubytovacího zařízení.