Blog

Autor

Jaké podmínky a pravidla platí pro svatbu v kostele

Podmínky pro církevní svatební obřad

 • jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi
 • jedná o první manželství

Pokud tyto dvě základní podmínky splňujete, můžete přejít k svatebním přípravám.

 • snoubenec, který je pokřtěn si ve své farnosti vyberte datum a čas sňatku v kostele
 • v případě, že chcete mít svatební obřad v jiném kostele/farnosti, musíte požádat o tzv. „propuštění z farnosti“
 • o souhlas příslušného faráře musíte požádat i v případě, pokud chcete jiného oddávajícího kněze
 • církevní sňatek má stejnou váhu jako sňatek civilní na matrice

Pro žádost o svatbu v kostele budete potřebovat několik důležitých dokumentů

 • vypsat žádost o církevní sňatek
 • předložit fotokopie občanského průkazu a rodných listů obou snoubenců
 • fotokopie úmrtního listu, pokud je jeden ze snoubenců vdovec/vdova
 • vysvědčení o právní způsobilosti k vstupu do manželství
 • potvrzení o křtu jednoho ze snoubenců
 • potvrzení o předsvatební přípravě na svatbu v kostele
 • informace o svědcích/ jméno, příjmení, rodné číslo…

Připravte se včas na svatební obřad v kostele

 • obraťte se na odpovědné orgány, které vám podají aktuální informace
 • navštivte, a domluvte se s farářem ve vaší místní farnosti
 • další informace najdete na portálu Ministerstvo vnitra

Svatební obřad v kostele je první část svatebního dne, následně proběhne i svatební hostina a after párty.

Vyberte si svatební místo které vám zajistí kompletní catering, včetně ubytování svatebních hostů. TOP svatební místa pro vaši svatbu