Listopad 2020

Autor

Pravidla a podmínky pro sňatek s cizincem Pokud je jeden ze snoubenců, nebo oba dva cizím státním příslušníkem, je potřeba vědět, jaké podmínky a jaká pravidla se musí v případě zájmu o svatbu splnit. Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné doklady a prokázat právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je […]