VOP

[nadpis_h1 text=“Obchodní podmínky“]

[obsah_zacatek]

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravující práva a povinnosti mezi provozovatelem a majitelem portálu www.wedding-services.cz (dále jen „Provozovatel“) Josef Litvan, Hrabice 53, 385 01 Vimperk, IČ 49006789, DIČ: CZ631026088, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Vimperkč.j MUVPK-OŽÚ 20116/17-LUD, sp.značka 4478/2017 a koncovým uživatelem/zákazníkem, který uskutečnil objednávku nebo jinou aktivitu na www.wedding-services.cz (dále jen „Uživatel“) a subjektem nabízejícím produkty nebo poskytujícím služby (dále jen „Partner“) při aktivitách na portálu www.wedding-services.cz.

Portál www.wedding-services.cz je určený k prezentaci a následného nákupu svatebních služeb Uživatelem.
Portál www.wedding-services.cz umožňuje prezentaci a prodej služeb a produktů evidovaného Partnera.

Partner/fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím portálu www.wedding-services.cz nabízí všem Uživatelům svatební služby a produkty. V případě, že se jedná o některou z placených funkcí je Partner povinen uhradit stanovenou částku na fakturu v termínu splatnosti. U ročních prolongačních plateb se vystavuje automaticky faktura pro úhradu dalšího období. Partner garantuje, že svatební služby a produkty po zaplacení umožní čerpat Uživateli. Uživatel zaplatí cenu uvedenou na webových stránkách Partnera na základě jeho vlastních VOP, včetně dalších poplatků a nákladů, které má veřejně umístněné na webu. Ceny uvedené na portálu www.wedding-services.cz jsou orientační, vždy záleží na koncové ceně Partnera.

Objednávka a uzavření smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Portál www.wedding-services.cz poskytuje svoje služby jako zprostředkovatel. Partner i Uživatel používáním portálu www.wedding-services.cz potvrzují, že se seznámili s těmito VOP a vyjádřili s nimi svůj souhlas. VOP jsou veřejně a viditelně umístněné na portálu www.wedding-services.cz. Konkrétní VOP svatebních služeb a produktů Partnera jsou umístněny na jeho vlastní webové prezentaci.

Informace o Partnerovi

Uživatel má možnost seznámit se s informacemi týkajícími se firmy Partnera, nabízených svatebních služeb a produktů, info o aktuální nabídce služeb nebo produktů, VOP a storno podmínkách… na webové prezentaci Partnera.

Provozovatel portálu www.wedding-services.cz nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a úplnost informací poskytnutých Partnerem, uvedené údaje o Partnerovi, jeho svatebních službách nebo produktech, které Partnere nabízí a jsou zveřejněny na portálu www.wedding-services.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv tohoto obsahu. Portál www.wedding-services.cz pouze sdružuje jednotlivé nabídky svatebních služeb a produktů.

Použití portálu www.wedding-services.cz

Uživatel/Partner není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portálu www.wedding-services.cz, vkládat SPAM do formulářů, komentářů nebo jiných volitelných odkazů. Pokud tyto zásahy naruší funkčnost, nebo poškodí dobré jméno portálu www.wedding-services.cz je plně odpovědný za případné škody.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit přístupu Uživatele/Partnera na portál www.wedding-services.cz, pokud Uživatel/Partner porušuje svým chováním a jednáním podmínky pro užívání.

Uživatel/Partner souhlasí se zasíláním obchodních sdělení formou emailingu od Provozovatele. Tento souhlas uděluje Provozovateli při první registraci ve formuláři.

Uživatel/Partner svým souhlasem se zasíláním obchodních sdělení, po zaškrtnutí políčka „Přihlásit se k novinkám, akcím a slevám“ rovněž potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů/GDPR, nastavení souborů Cookies pro marketingové účely.

Uživatel/Partner prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užíváním portálu www.wedding-services.cz, a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel/Partner je povinen dodržovat právní předpisy České republiky.

Některé aktivity a obsah Portálu obsahují odkaz, který po kliknutí přesměruje Uživatele na webové stránky Partnera.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a jejich novou verzi uveřejnit na portálu www.wedding-services.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 10.2020

 

[obsah_konec]